Ski & Sail 2018 med Statsraad Lehmkuhl

Arrangementsinformasjon
Default file 1506417568

ARRANGEMENTET GJELD FOR DELTAKARAR OM BORD PÅ SKI & SAIL 2018 PÅ STATSRAAD LEHMKUHL.
KJØP BILLETT TIL TOKTET HER.


For English version, please see below.

----------

Velkomen på Ski & Sail 2018!

Fjordane i Noreg er meir kjende enn Noreg, og fjella kneisar bratt ned i dei irrgrøne fjordane. Hardanger er på sitt vakraste om våren og Statsraad Lehmkuhl og Hardanger åtgaum ynskjer velkomen til Ski & Sail i Rosendal 25.- 29. april. Me byd på ugløymelege opplevingar kor du som gjest, skikøyrar og medseglar  får testa eigne grenser. 


AKTIVITETAR:

NB! Kun ein aktivitet per dag per pers. Ved kjøp av aktivitetar til fleire medseglarar, ver venleg å føra på namn på brukar i steg 3.

Guida topptur i Rosendalsalpane 

Rosendalsalpane er dei mest alpine fjella sør for Jotunheimen, og byd på mange flotte toppturar sumar som vinter. Godkjende tindevegledarar (IFMGA) vil guida dykk trygt  til alpine toppar , med eit majestetisk utsyn. Dei fleste toppane har ca 1000 høgdemeter med stigning, og flott nedskriing ned mot med verdas vakraste fjord. 

Pris: kr 1700 per pers

Høver for: Beherskar bratt skikøyring, samt innehar god fysisk form.

Naudsynt utstyr: Randoutstyr, skredsøker, søkestang, skarejarn og spade.

Ta turen med ein tindevegleiar til topps! Foto: Jon Hunnålvatn Tøn

Guida fjellskitur på Folgefonna  

Folgefonna er Noregs tredje største bre og ingen kjenner breen betre enn Folgefonni Breførarlag. Guidane deira er kunnskapsrike og tek deg med på ei vandring utanom det vanlege.

Aktuelle turmål er Botnabreen, Juklavassbreen og Boganut.

Folgefonna er dagleg besøkt om sumaren når det er blåis, men få veit kor fantastisk det er i brefalla også når dei er dekka av snø. Dei største sprekkene er opne heile året, og det er ei kraftfull oppleving å oppleve med fjellski på beina. Turen vert lagt opp etter deltakarane sine premissar, dette er i hovudsak ei naturoppleving med noko andrenalin. Nøyaktig turrute blir styrt av ver, snø og isforhold, noko som skiftar fort på Folgefonna.  

Pris: kr 1100 per pers

Høver for: God fysisk form. Beherskar skikøyring på variert føre.  

Naudsynt utstyr: Gode klede, vind/vanntette, hue, vottar, fjellski med stålkant/randoutstyr, skifeller, skistavar, solbriller, ryggsekk, lunsj, drikke. Naudsynt breutstyr vert delt ut på starten av turen.

 

Opplev den vakre Folgefonna med Folgefonna Breførarlag!

Topptur i Rosendalsalpane (eigen regi)

Rosendalsalpane er dei mest alpine fjella sør for Jotunheimen, og byr på mange flotte toppturar sumar som vinter. Me skyssar dykk trygt til startpunkt for topptur i eigen regi, og hentar dykk etter ein flott dag i fjella. All ferdsel er på eige ansvar.

Pris: kr 500 per pers

Høver for: Beherskar bratt skikøyring, samt innehar god fysisk form.

Naudsynt utstyr: Deltakarane lyt ha eige toppturutstyr i tillegg til sendar, mottakar, skarejern og spade.

Ta turen til topps på eige hand med likesinna. Foto: Ski & Sail 2017

2-dagarskurs i skisegl og kite på Folgefonna 

Lat vinden føra deg av stad på toppen av Hardanger! Har du lyst til å prøve skisegl og kite på toppen av Folgefonna? I samarbeid med skikite.com vil du få ei innføring i skisegl og kite. All naudsynt undervisning og utstyr vil verta gitt frå Skikite.
Minimum 8 deltakarar for å gjennomføra.

Pris: kr 2950 per pers

Høver for: nybegynnarar

Naudsynt utstyr: hjelm, ski, varm bekledning

Lat vinden og kiten styra retninga - på toppen av Folgefonna. Foto: Skikite.com

Folgefonna Sommarskisenter

Me skyssar dykk trygt frå skipet til Folgefonna Sommarskisenter. Her har de moglegheit til å stå alpint, skisegla, gå fjellskitur eller langrenn. 

Pris: kr 250 (heiskort ikkje inkludert)

Høver for: alle

Naudsynt utstyr: Skiutstyr etter eige val

Folgefonna sommarskisenter opnar ultimo april og lokkar til seg skifolk frå heile verda

-------------------------------------------------------

English version:

Welcome to the worlds biggest Ski & Sail with Statsraad Lehmkuhl and Hardanger åtgaum. Please book your journey at Statsraad Lehmkuhl prior to the activities.

NB! One activity a day per person. Purchasing tickets to several contestants, please fill in name.

Activities:

Guided Ski Touring in the Rosendal Alps

Price: NOK 1700,-

Level: Experience with steep skiing as well as containing good physical shape.

Equipment needed: Randonee equipment, beacon, probe, shovel and crampons.

The Rosendal Alps are the most alpine mountains south of Jotunheimen. They offer several great touring opportunities summer and winter. Certified Alpine Guides will safely guide you to alpine peaks, with a majestic view. Most peaks have around 1000 height meters of climbing, followed by great skiing


Guided Backcountry Skiing at Folgefonna Glacier

Price: NOK 1100,-

Level: Good physical shape. Handle skiing on various snow conditions.

Equipment needed: Gore-tex, wool, hat, mittens, backcountry skis with steel edge, skins, poles, sunglasses, backpack, lunch and water. 

Necessary glacier equipment will be handed out at the beginning of the trip.

The Folgefonna Glacier is daily visited during summer when the blue ice is present, but few knows how amazing the glacier can be when its covered by snow. The larger canvases are open all year, and it leads to an astonishing exerience with backcountry skis on. The guided tour will be adjusted based on the wishes from our participants. Some andrenaline rush will be present, in addition to an magnificent view. 

 

Ski Touring in the Rosendal Alps (on your own)

Price: NOK 500,-

Level: Experience with steep skiing as well as containing good physical shape.

Organized transportation to the Rosendal Alps. 

Necessary equipment: Randonee equipment, beacon, probe, shovel and crampons.

The Rosendal Alps are the most alpine mountains south of Jotunheimen. They offer several great touring opportunities summer and winter. We transport you safely to a starting point, which offers great touring opportunities, and transport you back at 5pm. All skiing is on your own risk. 


2-days kite course  at Folgefonna 

Price: NOK 2950,-

Level: Beginners

Necessary equipment: Helmet, skis, warm clothing

Would you like to try ski sail and kite at the top of Folgefonna Glacier? Together with skikite.com the participants will get a basic introduction to ski sail and kite. All necessary instruction and equipment will be provided by skikite. 


Folgefonna Glacier Ski Resort 

Price: 250 NOK (lift pass not included)

Level: All levels

Necessary equipment: Skis of your own selection

We will guide you safely from the ship to Folgefonna Glacier Ski Resort. Alpine skiing, backcountry skiing, cross-country skiing or snowboarding are all good options. 


lehmkuhl
skiandsail
rosendalsaplene
folgefonna
randonee

Restriksjoner

Aldersgrense 18 år.
Ved å kjøpa billett signerer ein samstundes eigenerklæringsskjemaet: http://bit.ly/eigenerklaering

Ansvarsfraskrivelse

Ingen refusjon på kjøpte billettar.
Kjøpte billettar kan ikkje bytast eller vidareseljast.