Guidekurs Vidden

EVENT INFORMATION

Har du lyst til å bli vandreguide?


Stadig flere turister etterspør aktiviteter og opplevelser i Norsk natur. Dermed øker behovet for kompetente guider som kan gi gjestene gode vandreopplevelser innenfor trygge rammer. Våren 2017 gjennomfører NCE Turisme et pilotprosjekt der målsetningen er å utdanne vandreguider som kan føre grupper over Vidden i Bergen. 

Kurspakken består av to helgesamlinger, og finner sted i byfjellene i Bergen. Bestått kurs gir deg et kursbevis som bekrefter at du har kompetansen som kreves for å fylle rollen som vandreguide over Vidden i Bergen.  

Målgruppe og virkeområde

Kurset passer for deg som har solid turerfaring og som ønsker å jobbe som vandreguide over Vidden eller i tilsvarende turterreng. Kurset er godkjent av NCE Turisme og følger ATTAs retningslinjer for guidesertifisering.

Delt turglede er dobbel turglede. Rust deg opp til å bli en fjellguide!

Kursinnhold

Kurset vil omhandle følgende temaer:  

 • TURLEDELSE, TURHÅNDVERK OG SIKKERHET  
  • Turledelse og turplanlegging
  • Bruk av kart, kompass og GPS
  • Bekledning og utstyr

 • RISIKOHÅNDTERING OG FØRSTEHJELP
  • Førstehjelp i felt og redningsarbeid.
  • Grunnleggende prinsipper innenfor systematisk sikkerhetsarbeid

 • KUNDEBEHANDLING OG GRUPPELEDELSE
  • Utøve godt vertskap med høy servicekvalitet
  • Gruppedynamikk
  • Rolleforståelse

 • FORMIDLERROLLEN
  • Historiefortelling og formidling til ulike målgrupper
  • Kjenne de viktigste kulturminnene i området
  • Ha kjennskap til vær, naturfenomener, naturtyper, landformer, planter og dyr i området det skal guides i

 • ANSVARLIG TURISME
  • Sporløs ferdsel i praksis
  • Forvaltning og lovverk knyttet til ferdsel i utmark

 

Turen over Vidden i Bergen gir høyfjellsfølelse!

 

Kursrammer og praktisk informasjon

Kurshelger

Del 1: fredag 24.mars kl 9.00 til søndag 26.mars kl 18.00.

Del 2: lørdag 13. mai kl 9.00 til søndag 14.mai kl 18.00.

Begge kurshelgene finner sted på Vidden i Bergen.


Kursmetodikk
Det forventes at deltagerne tar aktivt del i planleggingen og gjennomføringen av de enkelte kursmomentene. Det blir lagt opp til mye utetid, slik at mange av kursmomentene behandles i praktiske situasjoner. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledning som metode. Deltakerne forventes å vise selvstendighet og vilje til å bidra med egen kunnskap og erfaringer.

Instruktører
Kursledere er Camilla Ianke og Øystein Ormåsen. Begge har lang erfaring som turledere, guider og instruktører. I tillegg vil det bli leid inn spisskompetanse på enkelte temaer.

Antall plasser
Kurset gjennomføres med minimum 6 deltakere. Maksimalt 12 plasser.

Pris for kurset
Pris per person blir kr 6450,-. Det dekker kurs i 5 dager, 3 overnattinger på hytte, alle måltider, nødvendig kursmateriell, samt avslutningsmiddag på Ulriken.

Det er ikke uvanlig at arrangørbedrifter tilbyr å dekke deler av kursavgiften for kompetansehevende kurs til sine guider. Deltakere oppfordres til å undersøke dette på egenhånd.

Detaljert program
Et mer detaljert program for kurset (dag for dag) blir sendt ut til deltakerne i god tid før kurset.

Påmelding og krav til deltakere

Opptakskrav:

Søkere til kurset må:

 • Ha gjennomført minimum 16-timers førstehjelpskurs eller tilsvarende i løpet av de 3 siste årene.
 • Ha solid turerfaring fra dagsturer til fots både i lavlandet og på fjellet.
 • Kunne orientere med kart og kompass og GPS.
 • Være i god nok form til å krysse Vidden, fra Fløyen til Ulriken, på mindre enn 4 timer under krevende forhold (dårlig sikt, snødekke, kraftig regn etc).
 • Stille med eget utstyr, fottøy og den bekledning som kreves for å gjennomføre dagsturer til fots over Vidden under krevende forhold.
 • Mestre minst ett av følgende språk, i tillegg til norsk: Engelsk, tysk, spansk, fransk.

Det er en fordel å ha erfaring med å lede grupper på tur.

INTERESSANT? SØK OM Å DELTA VED Å TRYKKE PÅ "KJØP BILLETT" TIL HØYRE!

Søknadsfrist: Fredag 10. mars 2017. Søknadsskjemaer behandles fortløpende av kursets veiledere. Link til betaling av kursavgift samt utfyllende informasjon om kurset sendes ut sammen med svarbrev til de søkerne som har fått innvilget plass. 

Påmelding til kurset regnes som bekreftet og bindende når kursavgiften er betalt.

Aldersgrense
Søkere til kurset må ha fylt 18 år.

Krav til forkunnskap
Søkere til kurset må:

 • Ha gjennomført minimum 16-timers førstehjelpskurs eller tilsvarende i løpet av de 3 siste årene.
 • Ha solid turerfaring fra dagsturer til fots, både i lavlandet og på fjellet.
 • Kunne orientere med kart, kompass og GPS.
 • Være i god nok form til å krysse Vidden, fra Fløyen til Ulriken, på mindre enn 4 timer under krevende forhold (dårlig sikt, snødekke, kraftig regn etc).
 • Stille med eget utstyr, fottøy og den bekledning som kreves for å gjennomføre dagsturer til fots over Vidden under krevende forhold.
 • Mestre minst ett av følgende språk, i tillegg til norsk: engelsk, tysk, spansk, fransk.

Det er en fordel å ha erfaring med å lede grupper på tur.

Egenferdighet og egenvurdering

I søknadsskjemaet skal du vurdere dine egne ferdigheter og forutsetninger. Det du skriver her vil danne utgangspunkt for din egenvurdering og kursinstruktørenes vurdering på kurset. Det er viktig at du gir en realistisk vurdering av ditt eget ferdighetsnivå.

Spørsmål?

Spørsmål om kursgjennomføring og innhold rettes til kurslederne:

Øystein Ormåsen
Tlf 934 84 041
ormasen@gmail.com

Camilla ianke
Tlf 948 72 491
camilla@northernexposure.no

Litteratur

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kurset er utvikla av Bygdagnist AS, Northern Exposure AS og Villsnø AS.
 Kurset er støtta av NCE Tourism


Restrictions

https://www.dropbox.com/s/4uson8nhsii3zt2/GENERELLE%20VILK%C3%85R%20BYGDAGNIST.pdf?dl=0